De Slimme Vos Bijles Rotterdam 
 

Mijn werkwijze

"Ik kijk verder dan alleen de scores van een kind, ik wil de oorzaak vinden"


Kennismaking- en intakegesprek
Na onze kennismaking worden tijdens het intakegesprek gegevens verzameld om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van jouw kind en wordt besproken welke toetsen ik nog zal afnemen. Ik neem vaak contact op met school voor verdere detailinformatie. 

Onderzoek leerling
De eerste lessen staan altijd in teken van de kennismaking en onderzoek. Door het afnemen van toetsen krijg ik meer inzicht in het niveau van uw kind.
De resultaten worden geanalyseerd.  Ik richt mijn onderzoek vooral op de wijze waarop de antwoorden tot stand zijn gekomen en kijk dus niet alleen naar de antwoorden en het type fouten. Ik tracht de oorzaken van de achterstanden zoveel mogelijk boven tafel te krijgen.

Handelingsplan
Na het analyseren en interpreteren van onderzoeksresultaten en overige informatie, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Dit plan wordt voortdurend getoetst en waar nodig, aangepast. Dit plan stuur ik naar de ouders én de leerkracht.


Individuele begeleiding
De lessen duren 55 minuten en bestaan uit een aantal vaste onderdelen. Tijdens de les wordt zoveel mogelijk aangesloten op de methoden van school. De leerlingen krijgen iedere week thuis- opdrachten mee. Ook krijg je tips om thuis aan de slag te gaan.

Evaluatie
Na een afgesproken periode is het mogelijk een gesprek te plannen waarin ik de tussentijdse resultaten en bevindingen bespreek.  Aan het einde van het schooljaar is het mogelijk om een verslag te verzoeken  dat kan worden gebruikt voor de overdracht tussen de leerkrachten van jouw kind.