De Slimme Vos Bijles Rotterdam 
 

De bijles (remedial teaching) van De Slimme Vos Rotterdam

"Met kleine hulpmiddelen presteert jouw kind snel beter."


De bijles (remedial teaching) wordt gegeven op de praktijk in Rotterdam-Kralingen. 


De voordelen van de bijles:

  • vergroot het zelfvertrouwen van jouw kind;
  • verkleint de achterstanden bij spelling, technisch lezen, begrijpend lezen of rekenen;
  • houdt jouw kind op niveau; 
  • biedt hulp bij dyslexie, dyscalculie;
  • bereidt jouw kind voor op toetsen waaronder de CITO-toets.

    

Voorafgaand aan de bijles bespreken wij samen de beginsituatie van jouw kind.
Een uitgebreid intakegesprek is belangrijk om een goed beeld te krijgen.
Daarnaast vind ik de informatie van de docent van jouw kind belangrijk voor een efficiënte aanpak.
Op basis van deze informatie maak ik een plan waarna jouw kind individueel wordt geholpen. Zie mijn werkwijze voor meer detail informatie over mijn manier van aanpak.