De Slimme Vos Bijles Rotterdam 
 

De bijles of remedial teaching van De Slimme Vos Rotterdam-Kralingen

"Met kleine hulpmiddelen presteert jouw kind snel beter."


  • vergroot het zelfvertrouwen van jouw kind;
  • verkleint de achterstanden bij spelling, technisch lezen, begrijpend lezen of rekenen;
  • houdt jouw kind op niveau; 
  • biedt hulp bij dyslexie, dyscalculie;
  • bereidt jouw kind voor op toetsen waaronder de CITO-toets.

 Voorafgaand aan de bijles bespreken wij de beginsituatie van jouw kind. 

Een uitgebreid intakegesprek is belangrijk om een goed beeld te krijgen. 
Daarnaast vind ik de informatie van de docent van jouw kind belangrijk voor een efficiënte aanpak. 


Op basis van deze informatie maak ik een plan waarna jouw kind individueel of in een groep wordt geholpen.

De bijles kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven in Rotterdam-Kralingen.